Close
No 21, Lambak Kanan Industrial Estate, Jln Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam
+673 863 8829 (Dk Syazana),
+673 867 4538 (Hafizzah)
marketing@sablifood.com.bn
ROMBONGAN LAND OF DEPARTMENT THAILAND

ROMBONGAN LAND OF DEPARTMENT THAILAND

31 januari 2017, selasa .kira kira jam 2.30 petang , Sabli Food Industries (B) Sdn bhd menerima rombongan dari Department of Land Transport, Ministry Of Transport Thailand. Rombongan sebanyak 24 orang itu di ketuai oleh Deputy Director General (Timbalan ketua Pengarah) ministry of Transport, Thailand Kamol Buranapong .Perbincangan Yang di ketuai olehPegarah Sabli Food Industries (B) sdn bhd, YB Haji Abdul Hamid
@ Haji Sabli bin Hj Arsad yang juga Ahli Mesyuarat Negara, membincangkan mengenai Logistic Halal Brunei dan menbincangkan Peluang Peluang Perniagaan di dalam Industri Halal. Perbincangan Seterusnya akan di adakan lagi pada 14 Febuari 2017 di mana rombongan dari pihak swasta, Thailand akan di jangka hadir.Dalam Perjumpaan Itu YB Haji Abdul Hamid @ haji Sabli bin Hj Arsad mengambil peluang ini untuk memperkukuhkan lagi hubungan SME brunei Dan SME Thailand.

Pegarah Sabli Food Industries (B) sdn Bhd , YB Haji Abdul Hamid
@ haji Sabli bin Hj Arsad (kiri) Menerima Cenderahati dari Timbalan Ketua Pengarah Department Of Land Transport Kamol Buranapong semasa lawatan

Perbentangan dan Pengenalan syarikat oleh Pengurus Besar Sabli food Industries (B) sdn Bhd, Jasmadi Jamudin