Close
No 21, Lambak Kanan Industrial Estate, Jln Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam
+673 863 8829 (Dk Syazana),
+673 867 4538 (Hafizzah)
marketing@sablifood.com.bn
LAWATAN SAMBIL BELAJAR BIRO WANITA MAJLIS PUTAT

LAWATAN SAMBIL BELAJAR BIRO WANITA MAJLIS PUTAT

29 Mac 2019- Biro wanita majlis perundingan kampong putat telah mengadakan salah satu program dimana mereka   akan melawat keberapa buah tempat bagi tujuan  belajar dan mencari pengalaman ianya temasuk lawatan ke Sabli Food Industries (B) Sdn Bhd yang terletak di No. 21, Lambak Kanan , Industrial Estate Berakas, Brunei Darussalam. Lawatan ini telah disertai seramai 30 orang.

 

General Manager Sabli menerima sagu hati daripada pihak Biro Wanita Majlis Putat

 

Pihak Biro Wanita Majlis Putat seramai 30 orang

 

General Manager Sabli membuat penerangan tentang mesin mesin tersebut

 

General Manager Sabli bergambar bersama Biro Wanita Majlis Putat