Close
No 21, Lambak Kanan Industrial Estate, Jln Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam
+673 863 8829 (Dk Syazana),
+673 867 4538 (Hafizzah)
marketing@sablifood.com.bn
LAWATAN BENGKEL KEUSAHAWANAN DARI UNISA

LAWATAN BENGKEL KEUSAHAWANAN DARI UNISA

Rabu, 8 November 2017 Kira kira jam 2 petang UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) membuat lawatan bengkel keusahawanan ke SABLI FOOD INDUSTRIES SDN BHD. Lawatan seramai 60 puluh pelajar itu di sambut oleh General Manager SABLI FOOD INDUSTRIES SDN BHD Jasmadi Jamudin. Tujuan lawatan adalah untuk memberi maklumat kepada pelajar tentang tugasan yang telah di berikan kepada pelajar. Tugasan daripada penyedian cadangan projek, penyelidikan, aplikasi dan pembentangan hasil di mana kesemua ini merupakan antara komponen latihan kemahiran dalam memupuk budaya niaga di dalam diri pelajar.

 

PELAJAR PELAJAR BERBARI SEBELUM MASUK MELAWAT

 

TAKLIMAT PENDEK DAN JUGA MEMPERKENALKAN SEDIKIT SEBANYAK TENTANG SYARIKAT SABLI FOOD INDUSTRIES SDN BHD YANG DEBENTANG OLEH GENERAL MANAGER JASMADI JAMUDIN DAN JUGA SPECIAL TASK FORCE OFFICER YAZID SABARAYA

 

“KAN MENCUBA KU EH” SEORANG PLAJAR INGING MECUBA SEALING MACHINE

SEBELUM MASUK KE KILANG BEVERAGES PELAJAR DI BERI TAKLIMAT TENTANG KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN DI DALAM KILANG OLEH SPECIAL TASK OFFICER YAZID SABARAYA .

PENJELASAN DI BERI OLEH HEAD OF PRODUCTION HARITH WAIE

GROUP PHOTO ! SEMUA PLAJAR DAN STAFFSABLI FOOD INDUSTRIES SDN BHD